Triết lí an toàn của Honda

triet li lxat honda

Đối với Honda Việt Nam, an toàn giao thông luôn là vấn đề quan tâm hàng đầu. Vì vậy, chúng tôi luôn nỗ lực thúc đẩy các hoạt động hướng dẫn lái xe cũng như tuyên truyền kiến thức giao thông qua nhiều hình thức khác nhau
Kể từ khi bắt đầu đi vào hoạt động, Honda Việt Nam không ngừng nâng cao các chương trình hướng dẫn lái xe an toàn cho khách hàng, sinh viên, học sinh và các cá nhân trên cả nước. Đồng thời Honda Việt Nam còn hợp tác với Ủy ban an toàn giao thông trên các tỉnh, thành phố nhằm thực hiện các chương trình hướng dẫn lái xe an toàn cũng như tổ chức các cuộc thi nâng cao nhận thức và kiến thức cho người dân Việt Nam