Hướng dẫn tra cứu và tìm hiểu nội dung thi trắc nghiệm

Tra cứu và tìm hiểu nội dung thi trắc nghiệm

- Thí sinh có thể tra cứu trực tiếp trên website hoặc in sẵn các tài liệu để tham khảo trong thời gian thi trắc nghiệm

- Khuyến khích thí sinh download trước các tài liệu tham khảo