BÀI THI TRẮC NGHIỆM
40 CÂU
CÂU HỎI 1

Khi xe ôtô đi ngược chiều đến rất gần, xe ôtô phía sau cùng chiều cố tình vượt, người lái xe xử lý như thế nào?

Thí sinh chỉ chọn 01 đáp án duy nhất

Thời gian làm bài thi:

00:00

Bạn đã trả lời 1/40 câu hỏi

Hoàn thành bài thi

- Kiến thức chung về Luật giao thông đường bộ, biển báo, sa hình và kiến thức lái xe an toàn(30 câu).

- Kiến thức về tính năng an toàn của xe ô tô Honda(10 câu).

- Hoàn thiện 40 câu hỏi chính xác nhất trong thời gian nhanh nhất.

- Thời gian làm bài tối đa là 60 phút.

- Bạn có thể bỏ qua câu hỏi và chọn câu khác để làm trước, sau đó quay lại câu chưa trả lời.

- Nếu thời gian làm báo quá 60 phút sẽ tính là bài thi không hợp lệ.