BÀI THI TRẮC NGHIỆM
40 CÂU
CÂU HỎI 1

Anh chị hãy cho biết chiều dài tối thiểu của ô đậu xe là bao nhiêu để có thể đậu xe an toàn ?

Thí sinh chỉ chọn 01 đáp án duy nhất

Thời gian làm bài thi:

00:00

Bạn đã trả lời 1/40 câu hỏi

Hoàn thành bài thi

- Kiến thức chung về Luật giao thông đường bộ, biển báo, sa hình và kiến thức lái xe an toàn(30 câu).

- Kiến thức về tính năng an toàn của xe ô tô Honda(10 câu).

- Hoàn thiện 40 câu hỏi chính xác nhất trong thời gian nhanh nhất.

- Thời gian làm bài tối đa là 60 phút.

- Bạn có thể bỏ qua câu hỏi và chọn câu khác để làm trước, sau đó quay lại câu chưa trả lời.

- Nếu thời gian làm báo quá 60 phút sẽ tính là bài thi không hợp lệ.