THÔNG BÁO GIA HẠN THỜI GIAN VÒNG LOẠI

MỘT SỐ HÌNH ẢNH CỦA BUỔI KICK OFF